Krovy

Mimo jiné se zabýváme vazbou krovů a jejich montáží. Dřevěné krovy jsou výhradně záležitostí šikmých střech a řadí se mezi nejdůležitější konstrukce stavby. Střešní vazníky se skládají z jednotlivých vaznic, které dohromady dávají konstrukci krovu. Stavba by se bez krovu sice obešla, bydlet byste ale v domě bez střechy nechtěli. Vazníky vytváří tvar střechy, přenáší veškeré zatížení do základů a jejich realizace není úplně jednoduchá. Veškeré krovy musejí být perfektně navrženy - návrhy pak musí být podloženy statickými výpočty. Výčet typů najdete v šikmých střechách. Volba typu konstrukce krovu záleží na mnoha aspektech - například pak na rozpětí, požadavku na obytné podkroví, typu krytiny nebo geografické poloze. Některé typy krovů nejsou totiž určeny pro dlouhodobé namáhání větrem a tak by se na horách měly používat odlišné typy krovů, nežli tomu bude v městské zástavbě. 

Složení krovu

Krovy šikmých střech se skládají z vazníků, které tvoří jednotlivé střešní nosníky a pomáhají rozložit váhu střechy do základů. Jednotlivé vazníky jsou spojeny latěmi, na kterých je přidělaná střešní krytina. Nejpoužívanější jsou dřevěné vazníky, avšak občas můžeme nalézt vazníky kovové a to u velkých průmyslových hal, které vytvářejí příhradové vazníky. Pro další velké prostory se také využívají lepené vazníky, které nemají tolik spojů a tolik prvků, jako klasické sbíjené vazníky a proto dokáží zastřešit větší prostor. Jednotlivé pruty dřevěných vazníků se dříve spojovali sbíjenou metodou a výsledkem byl takzvaný sbíjený vazník, avšak nyní se používá spíše metoda Gang-Nail, která šetří čas a peníze. 

Podle provedení vazníků, pak následně dělíme krovy na vaznicové, vazníkové a hambálkové krovy. 

Vaznicové krovy

Podepření vaznic u vaznicových krovů je zajištěno pomocí svislých nebo šikmých sloupků. Pro snížení namáhání podpěry sloupků (vazný trám) se samotné sloupky s vaznicemi posouvají stále blíže k podporám vazného trámu. Při snížení zatížení je možné tomuto nosnému prvku zmenšit průřez, čímž se uspoří poměrně dost řeziva. Sloupky mohou být také podepřeny přímo stropní konstrukcí nebo svislou nosnou konstrukcí. Tento styl podepření nazýváme "Bačkora."

Řez krovem - vaznicový krov Na bačkoru

 

U běžného vaznicového krovu sloupky podepírají vaznice, na kterých jsou položeny krokve. Krokve jsou položeny na pozednicích a nahoře jsou ob dvojici spojeny takzvanou kleštinou. Ta je zde taženým prvkem a drží krov pohromadě. Pro vyšší boční stabilitu se využívají prkna a podbíjejí se jimi krokve v podélném směru. Vaznicový krov je jednou z nejtužších konstrukcí krovů.

Výkres krovuVazníkové krovy

Vazníkové krovy jsou složeny poměrně lehkou konstrukci. Užívají se především na menší rozpětí, protože jsou složeny z minimálního počtu konstrukčních prvků krovů. Výhodou vazníkových krovů je fakt, že je lze montovat na místě nebo je na stavbu dovézt. Když je vazníkový krov hotový, tak se následně instaluje přímo na stavbu

Vazníkový krov jsou efektivním a levným řešením v případě, že neplánujete podkroví využívat. Používané především u rodinných a bytových domů s nízkým sklonem střech, pokud naopak chcete podkroví obytné, tak je lepší využít Hambálkový krov.

Hambálkové krovy 

Hambálek je jednou z nejčastěji používaných konstrukcí krovů a to především proto, že mnoho klientů chce podkroví obytné. Hambálkový krov od toho vaznicového se sloupky poznáte na první pohled. Hambálkový krov se skládá totiž pouze z dvou krokví, které jsou uloženy na pozednicích. Místo kleštiny je v hambálkovém krovu tlačená rozpěra. Pro správné ukotvení se krokve chytají na kovové pásky nebo lana přímo do stropní konstrukce. 

Hambálkový krov je možné realizovat na rozpětí 6-11 metrů, a proto je řadíme mezi krovy velkých rozpětí, kde je každá vazba plná (rozpěra je na každé dvojici krokví) a jednotlivé krokve jsou vzdáleny 900 - 1 200 milimetrů od sebe. Při rozpětí nad 9 metrů je nutné krov podepírat sloupky a tak se trochu vytrácí smysl hambálkového krovu - podobá se totiž tomu vaznicovému. Hambálkovou soustavu tak dělíme na prostou a podepřenou. 

Oprava krovů

Vše se dá opravit. Záleží za kolik a čím. Mnoho konstrukcí je poškozeno vodou a jednotlivé prvky krovu tak začínají uhnívat. Pokud se tomu tak děje, nejprve by se měla vyřešit příčina poškození, následně by se mělo řešit poškození. Při zatékání do stavby je tedy nutné nejdříve opravit střechu, následně přichází čas na krov.

V naší společnosti se věnujeme často právě případům rekonstrukcí krovů, kdy do stavby zatéká a krokve, vaznice nebo pozednice hnijí. V tomto případě opravíme střechu a poškozené kusy vyměníme. Používáme nejčastěji ověřené a staré dobré tesařské způsoby. Někdy se ale vyplatí využít i moderní technologie, jako jsou například kovové styčníkové desky s prolisovanými trny GANG NAIL.

U poškození krovů například houbami či hmyzem dochází k poškození tak velkému, že je nutné měnit poměrně značné úseky krovu. Existuje několik možností, jak se hmyzu zbavit. V mnoha případech by byla ale rekonstrukce krovu a likvidace hmyzu finančně náročnější, než celá výměna. Záleží tak na celkovém poškození konstrukce. 

Kontaktujte nás

Potřebujete nový krov nebo chcete zrekonstruovat ten původní? Zajímá Vás cena krovu? Máme mnoho zkušeností s výrobou vazníků a jejich montáží v krov. Rádi Vám poradíme. Neváhejte se na nás obrátit a kontaktujte nás.

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.
Uveďte místo kde chcete stavbu realizovat.
Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem, kdy Vám můžeme nejlépe zavolat.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.