Ploché střechy

Plochou střechou rozumíme konstrukci se sklonem do pěti stupňů. Měly by plnit stejné podmínky, které klademe na šikmé střechy - často jsou ale nároky na plochou střechu ještě vyšší. Mohou za to především používané materiály střešního pláště, skladba souvrství ploché střechy a více používaných typů střech.

Základní dělení plochých střech

Ploché střechy lze rozdělit podle mnoha kritérií. Nejběžnějším dělením je rozlišení podle typu odvodnění střešní roviny a provedení vzhledem k větrání (větraná či nevětraná střecha). Nejčastěji naše klienty ovšem zajímá dělení podle typu funkce. To znamená, zda-li je plochá střecha pochozí nebo provozní. Realizovali jsme již desítky, ne-li stovky plochých střech a mnoho z nich bylo také zelených. Tato úprava je nejnáročnější, ale velmi efektní.

Nepochozí střecha

Nepochozí střecha je především téměř bezúdržbová. Není tak vhodné, aby se po ní pohybovali lidé, nerostla zde tráva nebo zde neprobíhaly tenisové turnaje. Plášť ploché nepochozí střechy jednoduše není přizpůsoben provozu, proto se pro ně využívají zejména asfaltové pásy.

Pochozí střecha

S pochozí/provozní plochou střechou si užijete podstatně více zábavy. Tento typ střech může být realizován jako terasa u druhého podlaží domu, jako parkoviště v případě úpravy na vyšší zatížení nebo jako střecha zelená. U zelených střech můžete mít i v centru města zelený trávník, ovocné stromy nebo vánoční stromky přímo na své střeše. U pochozích střech jsou kladeny vysoké nároky na jejich odolnost a s tím je spojena samozřejmě vyšší cena realizace. Vždy záleží ale na použitých materiálech, typu souvrství apod. - není tedy nereálné vlastnit právě takovou střechu.

Zelené střechy se dále dělí na extenzivní a intenzivní. V tomto ohledu jsou extenzivní střechy spíše na okrasu, zeleň je spíše nízká, suchomilná a střecha není určena pro pohyb osob. Extenzivní střechy jsou víceméně bezúdržbové. Opakem jsou pak intenzivní ploché střechy, které slouží pro rekreaci osob, mají sklon kolem jednoho stupně a mohou zadržovat vodu. Dle typu vegetace zde může být více než 300 milimetrů substrátu.

Pláště ploché střechy

Nechceme Vás zbytečně zatěžovat problematikou souvrství plochých střech, rádi bychom Vám spíše přiblížili možnosti jejich použití. Základnímu dělení se ale stejně musíme věnovat, pro Vaši lepší představu.

Jednoplášťové ploché střechy

Tento typ plochých střech je typem nejrozšířenějším, a to především díky nižší investiční náročnosti. Realizace je jednoduchá, střechu lze snadněji opravit (oproti dvou a víceplášťovým plochým střechám) a máte na výběr z mnoha povrchových úprav.

V souvrství najdeme krytinu - hydroizolaci, následně tepelnou izolaci, parozábranu, spádovou vrstvu, nosnou konstrukci (nejčastěji železobetonový strop) a omítku stropu. Existuje zde také takzvané obrácené souvrství - štěrkový násyp, tepelná izolace, hydroizolace, spádová vrstva, nosná konstrukce a omítka. U obráceného souvrství je díky násypu a tepelné izolaci chráněna hydroizolace, čímž ovšem zaniká možnost snadnější opravy vodě - nepropustné vrstvy.  

Dvouplášťové ploché střechy

Jak už název napovídá, tento typ ploché střechy bude složen ze dvou vrstev. Jednotlivé vrstvy jsou odděleny vzduchovými mezerami. Pro běžné rodinné domy nejsou dvouplášťové střechy úplně běžné. Nejčastěji jsou realizovány u staveb s těžkými klimatickými podmínkami - provozy s mokrými prostory nebo trvale zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu. Dolní konstrukce se skládá z nosné, nejčastěji stropní, konstrukce. Na ní je pak uložena tepelná izolace. Druhou vrstvu nad vzduchovou mezerou zahajují dřevěné hranoly nebo dřevěné či ocelové vazníky a vytváří tak druhou nosnou konstrukci. Na vaznících se nejběžněji objevuje střešní plášť s krytinou. 

Krytiny plochých střech

Jak jsme již uvedli u šikmých střech, na ploché střechy nelze použít pálené či betonové tašky. Jejich povolený minimální sklon i po úpravách je kolem 12°, což ploché střechy mít nikdy nebudou. Nejčastější krytinou ploché, nepochozí střechy, bývá asfaltový modifikovaný pás. Nelze použít standardní asfaltovou lepenku (IPA), jelikož plocha střechy zažívá rozptyl teplot od -30 do +80 stupňů. Obyčejný asfaltový pás by se sice v teple roztáhl, v noci by se ale už nevrátil do své přirozené podoby. Pak by se jednalo o jednodenní střechu a to se finančně rozhodně nevyplatí. Používáme tedy výhradně ověřené asfaltové modifikované pásy, které vydrží tvarově přizpůsobitelné a tepelně roztažitelné desítky let.

Zateplení plochých střech

Tepelná izolace plochých střech, vyskytujících se u průmyslových budov, velkých panelových domů anebo u rodinných domků, které nemají šikmou střechu je v podstatě stejně důležitá, jako samotný střešní plášť, jelikož jde o izolaci, která zabrání tomu, aby v létě bylo v budově nepříjemné horko a v zimě pak nenastal problém s vytápěním. Což u nás řešíme pomocí speciálních polystyrenových desek PIR anebo extrudovaného polystyrenu XPS. Taktéž máme zkušenosti i s foukaným polystyrenem, který se vhání mezi obytný prostor a nosnou konstrukci střešního pláště. Žádný úkol nás nepřekvapí a dozajista vždy najdeme ideální řešení.

Kontaktujte nás

V realizaci a rekonstrukci plochých střech jsme profesionálové s letitými zkušenostmi. Máte dotaz k plochým střechám nebo zájem o naše služby? Neváhejte nás kontaktovat.

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.
Uveďte místo kde chcete stavbu realizovat.
Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem, kdy Vám můžeme nejlépe zavolat.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.