Šikmé střechy

Střecha je nedílnou součástí každé stavby a patří k nejdůležitějším konstrukcím celého objektu. Šikmé střechy (od 5° do 45° spádu) musejí splňovat všechny důležité požadavky, mezi které patří například odolnost proti povětrnostním podmínkám, schopnost tepelné izolace a také časová stálost. Střechy se staví na více než 100 let a při každodenních změnách počasí musejí odolávat nemalému zatížení. Střecha jako taková pak dotváří architektonický vzhled budovy a to i přesto, že patří mezi hlavní konstrukce stavby.

Tvary střech

Jednotlivé tvary střech jsou od sebe velmi rozdílné. Šikmá střecha totiž není uznávaným tvarem, jde spíš o typ konstrukce nad naším obydlím, který se dělí na jednotlivá provedení. Od plochých střech se liší nejenom možností volby tvaru, ale také hlavně jinou krytinou a podmínkami, které musí splňovat. Za šikmou střechu, tedy považujeme střechu, která má sklon mezi 5° až po 45°.

Typ střechy je nejčastěji volen s ohledem na charakteristiku budovy a okolí stavby. Jestliže budete chtít obytné podkroví, tak nebudeme využívat střechu pultovou, ale spíše sedlovou či valbovou. A stejně tak bychom měli brát zřetel na ostatní domy v okolí, aby dům zapadl a nevypadal směšně. Ale vše je možné.

Pultová střecha

Jde o velmi jednoduchý tvar střechy. Pultové střechy jsou složené z jedné roviny s hřebenem, který je ohraničený okapy. Momentálně jeden z oblíbenějších tvarů střech. Mezi hlavní výhody, které pultová střecha má patří její jednoduchost a nenáročnost montáže, naopak mezi zápory patří například absence podkroví.

Sedlová střecha

Nejznámější a naprosto nejpoužívanější tvarem střechy je střecha sedlová neboli takzvané Áčko, které se skládá z dvou šikmých střešních rovin ohraničený horní hranou a dvěma štíty. Hlavní výhodou je, že tento tvar eliminuje možnost zatékání na minimum. Naopak nevýhodou je, že když se zvolí malý sklon rovin, tak bude podkroví jemně stísněné.

Valbová střecha

V podstatě stejná, jako sedlová střecha, avšak místo dvou štítů má šikmé roviny neboli valby. Pokud okapy těchto přidaných rovin jsou v jiné úrovni než okapy dvou hlavních šikmých rovin, tak se střecha nazývá polovalbová. Výhody a nevýhody jsou stejné, jako u sedlové střechy.

Netradiční střechy

Mezi netradiční střechy, které také umíme realizovat patří například střecha stanová neboli jehlanová. Která má všechny roviny střechy stejné. Anebo mansardová střecha, která je mezi hřebenem a okapem rozdělena na dvě odlišné střešní roviny odlišného sklonu.

Krovy

Nejdůležitější částí konstrukce střechy je právě krov. Ten vytváří tvar střechy a přenáší veškeré zatížení do stavby a následně do základů. Mezi používané typy patří:

  • vaznicové krovy (stojatá či ležatá stolice)
  • prosté krovy
  • hambálkové krovy
  • věšadla a vzpěradla
  • vazníkové krovy

Další typy krovů jsou používané zřídka. Nejčastěji se tak setkáme s vaznicovými krovy u sedlových střech nebo s hambálkovými krovy u staveb s obytným podkrovím. Pro volbu správné soustavy pak musíme zvažovat především s ohledem na požadavky a dispozici domu v závislosti na rozmístění svislých nosných konstrukcí.

Krytiny

Ať už se jedná o svislou či plochou střechu, můžeme na obou využít v podstatě stejné materiály. U svislých střech je nejčastější krytinou střešní taška (betonová či pálená). Ta jediná pak není běžně využívána na plochých střechách - vyžaduje minimální sklon kolem 30° (u nižšího sklonu jsou nutná další opatření). Střešní tašky z pálené hlíny nebo betonu vyžadují vyšší nároky na nosnost krovu, jelikož na poměrně běžných 150 m2 bude krytina vážit kolem šesti tun.

Často využívané jsou pak plechové střešní krytiny, u kterých se v poslední době začal používat design klasických tašek. Na první pohled sice poznáte, že se jedná o plechovou krytinu, ale díky mnoha povrchovým úpravám (např. pálená barva) vydrží také velmi dlouho plnit svou funkci. U plechových střech se jednotlivé pásy pokládají na prkenné podbití nebo podklad z OSB desek. Náročnost na krov je díky tomu o něco nižší, než u střešních tašek, pracnost s realizací plného podbití je pak zase o něco nákladnější. 

K dalším krytinám patří krytina šindelová, břidlicová, vláknocementová (eternit se syntetickým vlákny - není karcinogenní), bitumenové nebo asfaltové šindele. Tyto typy krytin sice jsou běžně dostupné, jejich náklady na pořízení, náročnost na zatížení krovu a pracnost realizace je ale často odsouvá na méněcennou stranu.

Požadavky na střešní plášť

U střechy je krov nosnou konstrukcí, krytina plní pak funkci ochrany budovy. Celý střešní plášť musí obsahovat vnější ochranné souvrství střechy, hydroizolaci, tepelnou izolaci (nejčastěji sloužící i jako akustická izolace), dilatační vrstvu a krytinu.

Jaké požadavky by měl střešní plášť plnit nezávisle na použité krytině a typu krovu navíc k nutnosti tepelně izolačních vlastností a odolnosti proti povětrnostním podmínkám?

  • protipožární vlastnosti
  • osvětlení interiéru (použití střešních oken)
  • snadné větrání
  • trvanlivost souvrství střechy
  • architektonické požadavky

Zateplení šikmých střech

Tepelná izolace šikmých střech na rozdíl od střech plochých není až tak velkým problémem a stejně tak je méně nákladnější, přičemž se snažíme využívat to nejlepší možné řešení, které máme odzkoušené mnoha lety praxe. Využíváme dvouvrstvou izolaci střech přičemž si dáváme pozor, abychom důkladně zateplili i komíny a případně i další střešní konstrukce.

Dodatečné zateplení střechy je bohužel složitější a také nákladnější, avšak i s tímto úkolem si dokážeme poradit.

Kontaktujte nás

Šikmým střechám opravdu rozumíme a nebojíme se kompletních realizací nebo rekonstrukcí. Pokud máte jakýkoli dotaz k našim službám nebo máte zájem o naši nabídku realizace šikmé střechy, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.
Uveďte místo kde chcete stavbu realizovat.
Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem, kdy Vám můžeme nejlépe zavolat.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.

Sedlové střechy

Sedlové střechy jsou jedním z nejstarších tvarů střech, používají se již stovky let, až dodnes. Za dobu svojí existence si zasloužila sedlová střecha přezdívku "Áčko", jelikož je složena z dvou šikmých střešních rovin ohraničený horní hranou a dvěma štíty. Díky své lehké konstrukci je sedlová...

Více informací